Formació per acompanyar-nos i acompanyar els processos de dol i pèrdues

(Català)

La formació és realitza per móduls independents, segons necessitats de les persones.

Formació dirigida a persones, grups, associacions, ajuntaments, col.lectius i a totes les persones interessades en l’informació d’aquest transit vital de les nostres vides.

Formació per gestionar els nostres dols i pèrdues. Per acompanyar i acompanyar-nos

Mòdul 1- Vida i mort 

Reflexió necessària

Paradigma o creences respecte a aquests dos processos vivencials de la nostra existència.

Quines són les nostres creences respecte a la mort?

Mòdul 2- El dol 

El dol: Què és el dol per a cadascun de nosaltres?

Tipus de pèrdues.

Com cursa un procés de dol.

Què és i que comporta un dol disfuncional (dol no viscut).

Eines per gestionar les nostres emocions i acompanyar-nos en els processos de dol i pèrdues.

 

Mòdul 3 Principals dificultats que troba la persona quan va ha realitzar el transito (morir)

Dolor, entorn, família, personal sanitari, assumptes pendents, aferraments, pors, necessitats bàsiques covertes, creences….

 

Mòdul 4- El transito. Morir, traspassar, arribar

La mort no és una malaltia.

Com em situo enfront de la mort? i Quins han estat o són els aspectes de major dificultat en el desaferrament i les pèrdues?

Mòdul 5- Etapes del procés de morir

Negació, rebel·lia, negociació, depressió, acceptació i transit.

Drets de la persona en transit.


Mòdul 6-  Gestió de les emocions

Por, ràbia, tristesa, alegria, afecte i tendresa.

Disfunció emocional.

 

Contacte: teresgb@gmail.com
telf 637 77 58 02

 

(Castellà)

Taller para gestionar nuestros lutos y pérdidas. Para acompañar y acompañarnos

La formación es realiza por módulos independientes, según necesidades de las personas.

Formación dirigida a personas, grupos, asociaciones, ayuntamientos, colectivos y a todas las personas interesadas en la información de este transito vital de nuestras vidas.

Módulo 1- Vida y muerte

Reflexión necesaria

Paradigma o creencias respecto a estos dos procesos vivenciales de nuestra existencia.

Cuales son nuestras creencias respecto a la muerte.


Módulo 2- El luto

El luto: Qué es el luto para cada uno de nosotros?
Tipo de pérdidas.
Cómo cursa un proceso de luto.
Qué es y que comporta un luto disfuncional(duele no vivido).
Herramientas para gestionar nuestras emociones y acompañarnos en los procesos de luto y pérdidas.

Módulo 3- Principales dificultades que encuentra la persona cuando va ha realizar el transito (morir)

Dolor, entorno, familia, personal sanitario, asuntos pendientes, apegos, miedos, necesidades básicas cubiertas, creencias….

Módulo 4- El transito. Morir, traspasar, llegar

La muerte no es una enfermedad.

¿Cómo me sitúo frente a la muerte? y ¿Cuáles han sido o son los aspectos de mayor dificultad en el desapego y las pérdidas?

Módulo 5- Etapas del proceso de morir

 

Negación, rebeldía, negociación, depresión, aceptación y transito.

Derechos de la persona en transito.

Módulo 6-  Gestión de las emociones

Miedo, rabia, tristeza, alegría, afecto y ternura.

Disfunción emocional.

Para todas las personas que quieran acercarse a esta realidad única de la Vida, para poder acompañarse a uno mismo y a las personas que nos rodean.

 

Contacte: teresgb@gmail.com
telf 637 77 58 02

 

Anuncis