Sobre mi…

en construcció (constant)..                                                                   la teva foto del perfil 

*Algunes dades de formació 

Llicenciada en Medicina Tradicional Xina 1990/93 Escola Guang Nang Meng (BCN) .

Formació Zen Shiatsu-Medicina Oriental  Institut Internacional del Shiatu (BCN) .

Formació acompanyament/facilitació en salut en comunitat 2010/14 Cooperativa Integral

Catalana. . Formació ZEN curs avançat. 2017

Figueres . Formació en voluntariat d’acompanyament per al dol i la mort. 2015/16 Associació Temps. .

Formació Formadors Associació Temps 2016/ 2017 .

Curs acompanyament en procés final de vida 2018 Sara Pons


*Algunes experiécies

Consulta propia d’Acupuntura i massatge Girona 1993/2009 .

Directora i monitora del curs de massatge,Shiatsu, ajuntament de Vilafant, 2008 .

Fundació Pere Tarrés. Figueres Coodinació i dinamització de taller de respiració i massatge, 2008/18 .

Cooperativa Integral Catalana. Coordinació i difussió comissions de salut i suport humà integral. 2013/15 BCN .

Taller  procéssos del dol al BDT Figueres 2017 .

Formadora per l’acompanyament al dol i la mort 2017-18. Associació Temps. Suanity BCN. .

Dinamització i coordinació grups de pérdues i dol Voluntariat BDT Figueres 2017-2018 .

Dinamització grups de pèrdues i dol. Voluntariat presó de Figueres 2017-2018 .

Dinamització Habilitats de Vida. Voluntariat Presó de Figueres 2018
* Comunitat

Col.laborador com a voluntari en el CAS (Centre d’assistència social) en BCN.

Experiencia en viatges per cooperació i ajut a Africa i a Méxic.

Col-laboració en la coordinació per al desenvolupament d’un centre de salut i escola en la provincia d’Atar, i Chinguitti (Mauritania) fent aportacions per la col-laboració
en la medicina local i d’altres medicines. 1997-03 .

email: teresgb@gmail.com

telf 637 77 58 02

 

 

Anuncis